หน้าแรก

อบรมเกษตรกรยางพารา โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร ณ แปลงใหญ่มะพร้าว ม.7 ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา และกลุ่มเลี้ยงผึ้งชันโรงเกาะแลหนังฟาร์ม ม.3 ต.ปากบาง อ.เทพา จ.สงลา