หน้าแรก

downloadfile

ข่าวส่งเสริมการเกษตร

ข่าวส่งเสริมการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมต่างๆ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา

สื่อวีดิทัศน์เมืองยะลา


ระบบT&V system

T&V สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองยะลา

สำนักงาน

ตรวจน้ำหนักแห้งทุเรียน (ทุเรียนอ่อน)
Ep2.เกษตรตำบลพาเที่ยวหลาด
Ep.5เกษตรตำบลตะเซะ แนะนำไม้ฉอยลูกนาว
ep.9 ฅนหาเรื่อง .1
ep.12 งาน Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ณ บุดี
ตามติดชีวิต” เกษตรตำบล”
Ep3.ข้าวบุดี
ep.7 งานไม้ผลและของดีเมืองยะลา 65
ep.10 การปลูกทุเรียนยกโคกในพื้นที่นาร้าง
 Ep1. เกษตรตำบลพาเที่ยว “ศพก.เครือข่ายตำบลตาเซะ”
Ep4.ส้มจันกระ
ep.8 “บาหยา”ส้มโอพันธุ์พื้นเมือง บ้านตาเซะ YALA
ep.11 เกษตรเมืองยะลาอัจฉริยะ

สื่อมวลชน

เกษตรทำกิน ตอนกาแฟ พืชร่วมสร้างรายได้
ทุเรียนคุณภาพ “หมอนทอง-ดี” หอม อร่อย ปลอดสารพิษ

เกษตรทำกิน ตอนระบบน้ำอัจฉริยะ IOT สู่เกษตรอินทรีย์
เกษตรกร จ.ยะลา ปลูกกาแฟโรบัสต้า แซมสวนทุเรียน
เกษตรทำกิน ตอนมะพร้าว พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้